Hình ảnh thực tế 2 phiên bản xe Mitsubishi Xpander tại thị trường Việt Nam

Hình ảnh thực tế 2 phiên bản xe Mitsubishi Xpander tại thị trường Việt Nam

Để quay lại trang thông số kỹ thuật của xe xin vui lòng Click tại đây.

Để đến trang đáng giá và so sánh Xpander với đối thủ xin vui lòng Click tại đây.

1. Hình ảnh phiên bản Mitsubishi Xpander 4AT

Mitsubishi xpander

Mitsubishi xpander

Mitsubishi xpander

Mitsubishi xpander

Mitsubishi xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi xpander

Mitsubishi xpander

Mitsubishi xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

2. Hình ảnh phiên bản Mitsubishi Xpander 5MT

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Để quay lại trang thông số kỹ thuật của xe xin vui lòng Click tại đây.

Để đến trang đáng giá và so sánh Xpander với đối thủ xin vui lòng Click tại đây.