Hình ảnh thực tế phiên bản xe Mitsubishi Attrage 2019 tại thị trường Việt Nam

Hình ảnh thực tế phiên bản xe Mitsubishi Attrage 2019 tại thị trường Việt Nam

 

Để quay lại trang thông số kỹ thuật của xe xin vui lòng Click tại đây.

1. Hình ảnh phiên bản Mitsubishi Attrage 2019

 

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt NamMitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Mitsubishi Trung Thượng - Mitsubishi Attrage 2019 tại Việt Nam

Để quay lại trang thông số kỹ thuật của xe xin vui lòng Click tại đây.