Thông số kỹ thuật và Hình ảnh xe Mitsubishi Triton Athlete

Bảng thông số kỹ thuật và Hình ảnh của xe

Mitsubishi Triton Athlete

Giá xe : 746.000.000 (Đã bao gồm đầu CD - Chưa bao gồm thùng xe)

1. Bảng thông số kỹ thuật

Mitsubishi Triton AthleteMitsubishi Triton Athlete

2. Hình ảnh xe

Mitsubishi Triton Athlete

 

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete

Mitsubishi Triton Athlete