Một vài hình ảnh về xe Mitsubishi Delica Tại Nhật

Một vài hình ảnh về xe Mitsubishi Delica Tại Nhật

 

Để quay lại trang thông số kỹ thuật của xe Mitsubishi Outlander xin vui lòng Click tại đây.

Mitsubishi Trung Thuong - Mitsubishi Delica Nhat Ban

Mitsubishi Trung Thuong - Mitsubishi Delica Nhat Ban

Mitsubishi Trung Thuong - Mitsubishi Delica Nhat Ban

Mitsubishi Trung Thuong - Mitsubishi Delica Nhat Ban

Mitsubishi Trung Thuong - Mitsubishi Delica Nhat Ban

Mitsubishi Trung Thuong - Mitsubishi Delica Nhat Ban